Få skattefradrag på forbrukslånet

Visste du at renteutgifter til nedbetaling av forbrukslånet gir deg rett til fradrag på skatten? Reglene kan virke noe kompliserte, og avhenger av hvilken type gjeld du sitter med. I de fleste tilfeller kan det være mye penger å spare på skatteseddelen, så lenge man husker å sjekke at tallene blir med på selvangivelsen. Boligmarkedet er muligens det beste eksempelet på hvordan ordningen med rentefradrag fungerer. Stortinget har over lang tid ført en skattepolitikk som favoriserer bolig over investeringer i verdiskapende virksomhet. Det er blant annet grunnen til at ligningsverdien på bolig i dag er lavere enn realverdien. Reglene tilsier også at boligeiere kan trekke fra hele 27 prosent av innbetalte renter på ligningen. For de som sitter med store boliglån kan det fort bli snakk om mangfoldige tusen kroner i besparelser.

Nå er det riktignok ikke boliglån vi skal snakke om i denne artikkelen, men heller forbrukslån og hvilke regler som gjelder for fratrekk av renter. Heng med videre for å lære mer:

Hva kan du kreve fradrag for på selvangivelsen?

I skrivende stund kan du kreve 27 prosent fradrag av totale renteutgifter betalt på forbrukslån. Har du for eksempel betalt 10 000 kroner i renter, kan du kreve 2 700 kroner i fradrag. Målet er å komme fram til riktig netto skattebeløp, som er den endelige summen du skylder staten.

Her er de også et par regler som er viktige å få med seg. For det første kan du kun trekke fra renter du har betalt i det gjeldende ligningsåret. Du kan derfor ikke kreve fradrag for utestående rentebeløp som du enda ikke har betalt, eller renter du skylder fra forrige ligningsår. Samme regel gjelder for kostnader relatert til inkasso på gjelden. Jmf. norsk lov har man ikke lov til å trekke fra det som eventuelt er betalt i såkalt “inkassosalær”.

Slik går du frem på selvangivelsen

For å oppgi renter betalt på forbrukslån, kan du hoppe direkte til post 3.3.1 i selvangivelsen. I Norge plikter alle banker å sende slik informasjon direkte til skattemyndighetene, og derfor kommer selvangivelsen ferdigutfylt med de beløpene du har innbetalt. Likevel er det greit å dobbeltsjekke at all informasjonen er tatt med, og du kan enkelt legge inn tilleggsopplysninger i posten nedenfor. Feil skjer fra tid til annen, og det er ikke alltid skattemyndighetene legger inn korrekt beløp.

De siste årene har det også blitt mer vanlig å ta opp lån hos utenlandske banker i håp om kursendringer på valutaen man benytter. Noen utenlandske banker tilbyr også forbrukslån på dagen med lavere renter enn det man finner hos norske banker. Er du én av de som sitter med forbrukslån i utlandet er det viktig å oppgi beløpet på egenhånd. Utenlandske banker sender ikke automatisk denne typen informasjon til norske myndigheter.

Husk unntaket for medlåntaker

Har du benyttet medlånetaker er det viktig å dobbeltsjekke tallene i selvangivelsen. Her vil kun én av partene få beløpet refundert, og man må derfor korrigere beløpet på egenhånd, og be om fratrekk på medlåntakers selvangivelse. Det forutsetter såklart at begge parter har betalt en lik andel av renteutgiftene. I visse tilfeller kan også skattemyndighetene kreve å se en skriftlig kontrakt, der en slik avtale fremgår.