Hvorfor bør man ikke låne penger fra et kredittkort?

Hvis du slår på PC-en, åpner Google og søker etter fraser som skal indikere at du ønsker å låne kjappe penger vil du bli forespeilet to enkle løsninger: forbrukslån og kredittkort. De aller fleste kjenner til fordelene og ulempene ved å få innvilget et forbrukslån, men de aller færreste er nok klar over konsekvensene ved å låne penger fra et kredittkort. Her er en kort og konsis guide.

Heve i minibank eller kjøpe i butikk?

Du skal få et klart og tydelig råd her og nå: aldri benytt deg av et kredittkort til å ta ut penger i en minibank. I det sekundet de varme nytrykte pengene treffer fingertuppene dine blir du også nødt til å betale full effektiv rente helt til du har nedbetalt totalsummen. Dette kan enkelt forklares med å sette opp et eksempel:

Thomas har nylig fått et kredittkort i posten og tenker at han skal kjøpe noen gaver fra noen salgsboder på torget i byen han bor. Bodene tar verken kort eller Vipps, noe som tvinger ham til å benytte seg av kontanter. Thomas hever deretter 500 kroner i den tro av at han stadig vekk har sine 60 avdragsfrie dager før han skal nedbetale lånet. Etter seksti dager sjekker han bankkontoen sin og ser at lånet har steget betraktelig som følge av de høye effektive rentene på norske kredittkort (15-28 % rente er ikke uvanlig). Du kan selv bruke Dinsides ”effektiv rente kalkulator” for å finne ut hvor dyrt lånet vil bli på sikt.

Dette setter jo naturligvis noen begrensninger til hva et kredittkort skal og bør brukes til. Hvis man alltid blir nødt til å kjøpe varer eller tjenester hos næringsdrivende for å få de økonomiske fordelene, så kan man trygt si at et slikt kort ikke er den mest anvendelige måten å låne penger på.

Ingen assistanse til nedbetaling

Som forbrukslånskunde har du alltid ubegrenset support og støtte fra banken når det kommer til spørsmål om hvordan du enklest mulig kan nedbetale lånet. Bankene har jo en klar egeninteresse i at lånet blir tilbakebetalt så kjapt som overhodet mulig. I tillegg har de allerede tjent sine penger på opprettelsesgebyr og løpende termingebyr. Med et kredittkort stiller saken seg ganske annerledes. Bankene tjener nemlig grovt på at kunder ikke betaler tilbake pengene innenfor den rentefrie perioden, noe som setter saken i et ganske annet lys.

Du skal ikke ha en illusjon om at forbruksbankene alltid er interessert i å hjelpe kundene sine i alt for stor grad. De er nemlig privateide bedrifter med profitt som hovedmål akkurat som andre aktører som jobber i det norske private næringslivet.

Hvorfor bruke et kredittkort?

Spørsmålet som skal besvares er egentlig: hvorfor bruker man et kredittkort? Og hvis svaret er at du ønsker å ha en ekstra økonomisk buffer som du skal bruke på hva du vil, så strider det i utgangspunktet i mot det de aller fleste økonomer anbefaler. Et kredittkort er et hjelpemiddel for å spare penger – ikke låne penger.

Med alle bonusordningene som er tilgjengelig i dagens samfunn (bonuspoeng på flyreiser, rabatt på drivstoff, billigere matvarer, etc.) er kredittkortet egentlig bare et verktøy for å slippe å betale full pris på hverdagslige utgifter. Allikevel skal det også påpekes at det å bruke kredittkortet til å låne små beløp over en veldig kort periode ikke kommer til å gi noen store utslag på økonomien din. Men hvis du bruker kortet som et hjelpemiddel til å pådra deg større gjeld over en lang periode vil du etter en stund ende opp i privatøkonomisk trøbbel.

Mange velger å kun forholde seg til de økonomiske forpliktelsene man ”må” overholde, og i stor grad gjelder det kun minstebeløpet på en kredittkortregning. Hvis man holder på slik i flere måneder vil man fort kunne se at totalbeløpet overstiger det man i utgangspunktet hadde tenkt til å betale ned.

Konklusjon

Det er lett å konkludere med at et forbrukslån er et bedre hjelpemiddel enn et kredittkort hvis man vil låne penger som man ønsker å bruke på ”hva som helst”. Graden av selvdisiplin spiller også en klar rolle. Det er ikke tilfeldig at klipping av kredittkort er en hyppig aktivitet i TV3s ”Luksusfellen” når folk helt tydelig har fått privatøkonomien ut av kontroll.

Husk at du er nødt til å være helt oppdatert på hvilke juridiske forhold du er bundet til med banken din. Kontrakten man signerer før man godtar et kredittkort eller forbrukslån er uhyre viktig å lese igjennom.