Fokuslån Forbrukslån

Fokuslån er et av de nyere finansieringsselskapene på markedet, og stammer fra Thorn-gruppen. Alle disse bankene fokuserer på små forbrukslån som kan godkjennes og utbetales raskt.

Lånesum og tilbakebetalingstid

Det største forbrukslånet du kan få hos dette finansieringsselskapet er på 75 000 kroner. Minste lånesum er satt til 10 00 kroner. Låner du opp mot maksimumsgrensen, kan du få innvilget inntil 80 måneders nedbetalingstid. Minste nedbetalingstid som kan velges ved avtaleinngåelse, er 12 måneder. Du har likevel full rett til å både betale inn ekstra på lånet, og å innfri det i sin helhet, selv om du har avtalt noe annet i låneavtalen. Ekstra innbetaling og innfrielse utløser ikke noen fordyrende gebyrer.

Rentebetingelser og gebyrer

Renten hos Fokuslån er ikke av de rimeligste, noe som primært skyldes de lave lånesummene. Per i dag fastsettes rentetilbudet ditt i forhold til resultatet av kredittvurderingen, der minste nominelle rente er på rundt 17%, mens høyeste er på rundt 24%. De effektive rentene avhenger av antallet måneder du betaler ned, der etableringsgebyret og månedsgebyrene medberegnes.

Dette selskapet gir deg muligheten til inntil 90 dager (3 måneder) der du slipper å betale renter og avdrag. Vær oppmerksom på at lånet blir dyrere totalt sett om du benytter deg av denne muligheten, fordi rentene da løper 90 dager lengre.

Søknad om forbrukslån fra Fokuslån

Fokuslån svarer innen 1 time så lenge du søker innenfor åpningstiden til selskapet. Søknader levert utenom dette, besvares dagen etter. Det samme gjelder utbetalingen av lån. Dette foretas så snart søknaden er godkjent, og signert avtale er banken i hende. Teoretisk betyr dette at lånet kan stå på konto innen noen timer fra du sender søknaden. Som regel går det en ekstra dag, da dette er vanlig med bankoverførsler innelands.

Merk deg at alle søknader om forbrukslån som innsendes til et av selskapene innen Thorn-paraplyen (Thorn, Klikklån, L’EASY og Fokuslån), deles av selskapene. Dette er for å sikre at søkerne ikke pådrar seg større gjeld enn de kan håndtere. For å sende en søknad hos disse selskapene, er dette noe du må akseptere i forbindelse med innsendelsen.

Krav for å få forbrukslån fra Fokuslån

Fokuslån krever at du må være over 20 år for å få forbrukslån fra dem. Du kan heller ikke ha betalingsanmerkninger eller inkassosaker som er aktive. Søkeren må også være norsk eller ha bodd i Norge i minst 3 år. Det oppgis ingen krav til inntekt, men du må ha fast inntekt likevel. Veldig lav inntekt kan bety at du får avslag, eller tilbud om en mindre lånesum.

Les også denne artikkelen om lån uten sikkerhet.